Typy pojištění

01.01. 2013 • Ostatní 3295x

V dnešní době si můžete nechat pořídit skoro všechno. Některé pojištění je povinné ze zákona, jiné si můžete zvolit podle svých finančních možností a podle nutnosti ochránit svoji rodinu, majetek, a podobně.

Povinné pojištění

Povinné pojištění musí platit ze zákona úplně každý, ať už se mu to líbí, nebo ne. Zákon je stanovil tak, aby řešily základní životní situace, které mohou člověka potkat. Pokud má osoba zájem být pojištěná lépe, musí se už zajímat o nabídku komerčních pojišťoven. Povinná pojištění jsou následovná:

Sociální pojištění

Sociální pojištění má na starosti Správa sociálního zabezpečení. Z peněz, které každý měsíc odvádíte, se v případě potřeby vyplácí dávky nemocenské, podpora v nezaměstnanosti, nebo starobní či invalidní důchod.

Zdravotní pojištění

Společně se sociálním pojištěním se odvádí i zákonné zdravotní pojištění. Částka na toto pojištění se odvádějí zdravotní pojišťovně, u které je osoba pojištěná, a následně slouží k úhradě péče o pacienty v nemocnicích nebo jiných zdravotních zařízeních. Zdravotní pojištění platí za děti do 18 let, studenty, nezaměstnané a důchodce stát, zaměstnancům ho strhává z platu zaměstnavatel, který odvádí peníze pojišťovně, a podnikatelé si ho musejí ze zákona platit sami.

Zaměstnavatelé - Pojištění úrazů a nemoci z povolání

Pokud má pod sebou podnikatel zaměstnance, musí jim ze zákona platit pojištění pracovních úrazů a nemoci z povolání.

Řidiči – Povinné ručení

Každý provozovatel motorového vozidla musí ze zákona platit tzv. povinné ručení, neboli pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla. Z toho pojištění jsou hrazeny škody, které způsobí řidič vozidla jinému vozidlu.

Pojištění u komerčních pojišťoven

Dělení pojištění

Fyzické i právnické osoby si mohou uzavřít následující typy pojištění:

1) Životní pojištění

Jak už název napovídá, životní pojištění se týká fyzických osob. Ty díky tomu získávají peněžní plnění v případě nemocí, úrazů, trvalých následků, nebo smrti. Sjednání tohoto typu pojištění je ponechané na vůli osoby. Povinné je pouze v případě žádosti o hypoteční úvěr. V takovém případě chce mít společnost poskytující hypotéku jistotu, že plnění nepřeruší ani klientovo úmrtí.

Životní pojištění se dále dělí na:

a) Rizikové životní pojištění

Peníze z tohoto pojištění jsou vyplacené pouze v případě pojistné události.

b) Rezervotvorné životní pojištění

Rezervotvorné pojištění také pokrývá případnou pojistnou událost, a navíc si může klient zároveň spořit peníze, které si může vybrat na konci pojistné doby, nebo v průběhu pro případ pojistné události. Kvůli tomu je tento typ pojištění dražší.

2) Neživotní pojištění

Neživotní pojištění si mohou sjednat fyzické a právnické osoby na svůj movitý i nemovitý majetek. Pokud si například podnikatel pojistní svoji provozovnu a ta mu následně shoří, nastoupí policisté, a pokud je událost uznaná jako nehoda, je pojistné vyplaceno. V souvislosti s pojištěním majetku se ale policisté setkávají s řadou podvodů. Náš podnikatel by si v takovém případě podpálil provozovnu sám jen proto, aby mu pojistka pokryla například dluhy, do kterých se svým podnikáním dostal.

Druhy komerčního pojištění

Komerční pojišťovny nabízejí spoustu možností, mezi kterými si vybere každý. Jelikož je typů takového pojištění opravdu mnoho, rozdělíme je na několik základních:

1) Pojištění osob

Nabídky kolem pojištění osob jsou opravdu bohaté. Fyzické osoby si mohou pojistit sebe i svoji rodinu. Pojišťovny moc dobře vědí, jak se lidé bojí o svoji rodinu, a neváhají toho zneužívat ve svých reklamních kampaních, kde člověku vsugerují, že je třeba své blízké chránit pojištěním. Komerční pojišťovny se předhánějí v nabídkách a klient neví, co si vybrat. Samozřejmě, i když se pojišťovny tváří, že se snaží udělat vše pro klientovo blaho, přeci jenom je pro ně primární výdělek. Musíte proto vždy pečlivě vybírat, než se upíšete.

2) Životní pojištění

Často uzavíraným typem pojištění osob je životní pojištění. Tento typ zaměstnavatelé svým zaměstnancům často dotují, hlavně proto, že mají od roku 2000 v takovém případě nárok na daňové úlevy a státní příspěvek. Zaměstnancům není tato částka strhnutá z platu, zaměstnavatel nemusí z této částky odvádět daně, a obě strany jsou tak spokojené.

3) Důchodové pojištění

Důchodové pojištění slouží k zajištění klienta v době penze. Plnění není nijak závratné, ale základní potřeby by mělo pokrýt.

4) Investiční důchodové pojištění

Mnohem výhodnější, než výše zmíněné obyčejné důchodové pojištění, je v poslední době čím dál oblíbenější investiční důchodové pojištění. Tímto stylem chtějí klienti zvýšit svůj životní standard v důchodu. Princip tohoto typu spočívá v klientově investování do určitých oblastí, čímž se peníze zhodnocují. Navíc jsou peníze zhodnocovány relativně vysokým úrokem. Aby bylo pojištění efektivní, nesmí si klient své peníze až do penze vybrat. Je totiž dělané tak, aby vydělávalo několik desítek let.

5) Úrazové pojištění

Úrazové pojištění má uzavřené většina nejen dospělé populace. Úraz hrozí na každém kroku – v práci, při sportovních aktivitách, ale i v domácnostech. Výši částky, kterou klient platí, stanovují pojišťovny podle rizika zranění u dané osoby. Pokud má klient velice rizikové povolání, ve kterém mu každý den hrozí zranění, dosahuje jeho pojistné závratných výšek. Mezi takový povolání patří hasiči, policisté, ale také sportovci, ať už profesionální nebo amatérští. Osoby, u kterých takové riziko nehrozí, je výše pojistného mnohem příznivější. Nízké pojistné mají například úředníci nebo programátoři, kteří volný čas tráví raději doma u televize, než aktivně sportem.

Úrazové pojištění je žádané čím dál víc, proto pojišťovny neustále mění své portfolio a přizpůsobují ho požadavkům svých klientů. Sice je dobré mít toto pojištění uzavřené, ale spoustu lidí může odradit, že v případě neplnění zaniká bez náhrady.

6. Pojištění dětí a mládeže

Pojištění není jen výsadou dospělých. Pojistit lze i osoby mladší 18 let. Některé pojišťovny pro účely pojištění považují za dospělého osobu starší 15 let. Děti i mládež lze pojistit pro spoustu pojistných událostí. V nabídkách pojišťoven najdete například životní nebo úrazové pojištění těchto osob. Za nezletilého musí toto pojištění uzavírat dospělá osoba (nejčastěji rodič, prarodič).

7. Pojištění ušlého výdělku

Tento typ pojištění si uzavírají osoby samostatně výdělečně činné, popřípadě osoby, které by dlouhodobá nemoc přivedla na mizinu. Pojištění se sjednává pro případ závažné nemoci, těžkého úrazu, který vyřadí osobu dlouhodobě z pracovního procesu, a pro pobyt v nemocnici.

Penzijní připojištění

Jak už název napovídá, nestojí tento typ pojištění sám, ale je vždy nadstandardem k životnímu pojištění. Na penzijní připojištění může přispívat zaměstnavatel, protože to pro něj i pro zaměstnance znamená daňovou úlevu. Naspořenou částku spravují penzijní fondy a je dotovaná státními příspěvky.

Pojištění motorového vozidla

Kromě povinného ručení, které si musí každý provozovatel vozidla ze zákona vždy uzavřít, je možné pojistit své vlastní vozidlo havarijním pojištěním, nebo osoby jedoucí v autě úrazovým pojištěním. Povinné ručení totiž hradí maximálně takovou částku, jaká je sjednaná v pojistné smlouvě. Tato částka se určuje podle typu vozidla, roku jeho výroby, a dalších parametrů.

Řidiči nových, a hlavně těch drahých, vozidel, si často sjednávají havarijní pojištění. Při případném plnění pojišťovna vyplatí většinou přesně takovou částku, na jakou je odhadnuta škoda vozidla. Pojištění se vztahuje na všechny případy poškození vozidla, ať už je na vině pojištěnec, nebo řidič jiného vozu.

Autonehody bývají na každodenním pořádku, proto si hlavně osoby používající dennodenně svůj vůz uzavírají úrazové pojištění osob ve vozidle. Pojištění v případě nehody hradí následnou léčbu osob a zahrnuje i odškodné pro zraněného.

Pojištění majetku občanů

Movitý i nemovitý majetek lidí je neustále v ohrožení. Záplavy, požáry, nebo vichřice v České republice řádí každým rokem. Pro člověka bývá domov to nejdůležitější. Má na něj hypotéku, dře se na něj, a najednou by měl o všechno přijít. V případě zničení domu je finanční kompenzace sice malou náplastí, ale člověk se má alespoň v nesnadné životní situaci od čeho odrazit a začít s budováním nového domova.

Kromě domácnosti jako celku lze pojistit i jednotlivé věci. Například pokud má profesionální houslista doma housle za půl milionu, pojistí si svůj milovaný nástroj proti zničení i proti ukradení.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění využívají lidé, kteří vyrážejí na kratší dobu do zahraničí. Pojištění má za úkol v případě zranění nebo nemoci hradit lékařskou pomoc a případnou hospitalizaci. Díky krátké době, na kterou je pojištění uzavřené, je částka velice příznivá a osoby odjíždějící do zahraničí si cestovní pojištění automaticky sjednávají.

Pojištění podnikatelů a průmyslu

Toto pojištění se týká čistě firem, respektive jejich provozoven. Podnikatelé si pojišťují nejen samotné stavby, ale i jejich vybavení – elektroniku, výrobní stroje,… Požadavky na pojištění se liší podle odvětví, ve kterém firma podniká. Například autodopravci si nechávají pojistit svůj vozový park.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Ostatní'
Tipy na jiné články
Nejnovější články
Oblíbené články
Články o financích
Zajímavé weby